Over mij

 

Mijn naam is Antje ter Burg. Deze voornaam heb ik gekregen van mijn Friese grootmoeder Beppe Antje. Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in Friesland en Drenthe en sinds 2007 woon ik in het gemoedelijke Brabantse dorp Sint Anthonis. Een hele levensreis tussen wieg en vrouw in de middenleeftijd.

 

Door de situatie in mijn familie (meervoudig complex gehandicapte oom) ben ik al heel jong vertrouwd geraakt met het ondersteunen van mensen. Zo ontstond er al vroeg een levenshouding van betrokkenheid en het principe dat je er samen altijd wel weer uitkomt.

Vanuit deze drijfveren koos ik voor een opleiding in het jeugdwelzijnswerk.Na mijn opleiding heb ik in diverse organisaties gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Inmiddels heb ik, na een cursus in 2015, ervaring met shantalamassage en begin 2017 heb ik mijn diploma wielwerkcoaching behaald. Sinds kort ben ik gestart met mijn eigen praktijk “Uilenvlucht”.

 

 

 

 

 

Telefoon;0485-479929

info@uilenvlucht.nl